Pages Navigation Menu

gemensamt gör vi Åredalen hållbar

Mötesanteckningar CSR-frukost 14 mars

Med på mötet:

Tove Videfors, kommunikatör Stadsmissionen, ledarskapsstudier

Maria Engström, Grön Form, Ekoingengör

Olof Holmgren, affärsrådgivare Almi, ledarskapskonsult

Andreas Sihvonen, webbaserad handel ICA, politiker

Lennart Bylund, lärare, webbyrå

Liljan Alterskjaer, Smaka på Åre

Daniel Matthias, Grädda

Karl-Petter Åkesson, Oriboo

  • Klimatkonferensen i sommar – Lennart Bylund planerar och söker finansiering, sponsring och hjälp med arrangerandet (se hans inlägg på FB).  Det är ett fristående arrangemang som skapas av Lennart i samverkan med Studiefrämjandet. Det har idag inga kopplingar till det Forum som vi arrangerar v 46. Det Forumet blir en uppväxling av Åredagen som CSR Nätverket bidrog till att utforma hösten 2012.
  • Hur går det med namn på konferensen v 46? Lilian tar vidare till Marknadsavdelningen på ÅD och kollar status med dem och ber dem närvara på nästa frukostmöte.
  • Konferensen v 46: tors-fre Copperhill, växlar upp Åredagen (konferens tors, Åredagen fre em, Allan Savory – vilken dag?) Förhoppningar finns att en person kommer tillsättas som jobbar med det, skulle kunna vara samma person som jobbar med kompetensutv i HDU.  Jordbruksverkat har haft en utlysning för Mat och måltidsupplevelser – ansökan om pengar från den har Smaka på Åre gjort som kan bidra till engagemang under v 46. Beslut i april om de pengarna. Förslag att ha separata/valbara kurser vissa utökade dagar så man kan välja att delta på de dagar som är av intresse? JHT presentera hållbarhet och miljöarbete, åtgärdsprogram? Text om konferensen finns, Lilian lägger den på facebook.
  • Karl Petter sätter upp en drop box för CSR Åredalen så att vi kan dela gemensamma dokument.
  • Filmkvällen 6 mars – ca 15 pers kom, hur kan vi få dit fler? Nästa tillfälle på Grädda 25 april kl 19, Allan Savory-tema, info v 46 + fundera kring föreläsningar/aktiviteter. Säg till alla ni känner att komma! Framöver: lyfta fram fler delar inom CSR (socialt ansvar etc) för att bredda vår kunskap. Bordssamtal efter filmen.
  • Nästa CSR-frukost tors 11 april kl 08 på Grädda– Trampolin PR medverkar och vi pratar vidare om konferensen v 46.
  • Idé Åre Bilpool, utveckla affärsidé? Elbilspool? Befintligt bilpoolsföretag som vill växa till Åre? Andreas och Karl Petter är engagerade och spånar vidare.

 

Vid pennan Tove Videfors