Pages Navigation Menu

gemensamt gör vi Åredalen hållbar

130205 Frukostmöte Grädda

130205 Frukostmöte Grädda

 

CSR-frukost 130205

Närvaro:
Maria Larsson
Johanna Lindberg
Maria Engström
Lina Heinevik
Olof Holmgren
Pernilla Högberg
Johan Davidsson
Bitte Engman
Lilian Alterskjaer
Kalle Åkesson
Jörgen Andersson
Daniel Mathias

Helena Lindahl

Anders Håkansson

”Filmskola” (Johan Davidsson)
Filmskolan handlar om ”hur man på 1 minut kan berätta en story, det vill säga hur man filmar och klipper för att skapa intresse och ”suger in” tittaren i berättandet.
Finns tekniska lösningar för både Android (t.ex. Andromeda) och IPhone (iMovie).
Tar ca 2-2,5 timmar
Uppdraget under filmskolan: ta ett SVT-reportage, klippa isär det och diskuterar hur det är uppbyggt.
Innan filmskolan laddar ni ner app för respektive telefon. Börja filma och och lär er programmet.
Tid och plats: 11/2 kl 18 på Campus alternativt ÅRE Destination
Studiefrämjandet bjuder på kaffe
Kostnad: 200 kronor/person
På gång: Skapa filmen  ”Gourmet Åre” (kopplingen mellan världskända kockar och den lokala maten) samt filmen ”ÅRE möter Rumänien” (om CSR-frågor och engagemang). Finansiering är sökt från framtidssatsningen i ÅRE (via projektet Hållbar destinationsutveckling). Hur gör vi människor involverade, känna stolthet och vilka visa upp sina ”goda exempel”? Kan vi hitta exempel där unga människor är involverade?

CSR Åredalens hemsida – csraredalen.se (Kalle)
Vi turas om en månad i taget att lägga ut på sidan.. Fram till nästa möte tar Lilian stafettpinnen. Informationen läggs ut under rubrikerna
Hem
Inspiration
På gång
Mötesanteckningar
Lokala aktörer

Filmkväll (Kalle)
Ambitionen är att ha en filmkväll varannan månad.
Hälsa välkommen och berätta om nätverket
Upplägget är att: visa film – diskussion – film – diskussion
6/3 kl 19-ca 21 på Copperhill
Kom gärna förslag på nya filmer och platser att vara.
Kan vi också bjuda in gästen?
Pernilla H är på gång att fixa en affisch.

Framtidsatsningen (hållbar destinationsutveckling) och Åre forum v46:
Nästa styrgruppsmöte är 6/2, fem idéförslag är till beslut.
Forumet v46 väntar på formellt beslut om finansiering från Tillväxtverket.
Behöver vi ett gemensamt namn för det övergripande paraplyet? Ja, vi behöver ett namn.
Åre Festival forever är inte bra ur ett kommunikationsperspektiv. Ett förslag är att bjuda in Trampolin PR. (som arbetar med kommunikationsplanen för ÅRE Destinations framtidssatsning) att diskutera de alternativa förslagen till nästa CSR-frukost.
Gruppen diskuterade om behöver vi även ett nytt namn på nätverket CSR Åredalen. Förslag: Finns det något svensk namn som motsvarar CSR? Eller är är CSR-begreppet det som gäller? Vi behöver forska lite kring ”namn som är på gång”.  Kan vi ha ett underrubrik som mer beskriver känslor, våra goda exempel? Till exempel som beskriver ”tillsammans gör vi skillnad”, gemensamt, delaktighet eller andra ord som väcker positiva känslor.

Övriga frågor
Maria Engström frågar om CSR-nätverkets aktiviteter villl  vara en del av åtgärdsprogrammet för att nå de regionala miljömålen. CSR-nätverket vill fundera och återkomma med ett svar.

Nästa datum: Torsdag 14/3 kl 8 på Grädda